EVROPSKA
DRŽAVLJANSKA
POBUDA

Razlogi

za podpis

za Evropo

brez

tobaka

Zbrani podpisi

0
  • 00Days

Preostali dnevi

ZA OKOLJE BREZ TOBAKA IN PRVO EVROPSKO GENERACIJO BREZ TOBAKA DO LETA 2030

Tobačna pandemija je glavni preprečljivi vzrok smrti. Ogorki na plažah povzročajo okoljsko škodo za oceane in prostoživeče živali v njih, v gozdovih povzročajo požare ter onesnažujejo tla in vodo. Da bi nove generacije rešili pred zasvojenostjo s tobakom, je treba poleg odločnega ukrepanja proti nevarnostim za okolje, ki jih povzročajo cigaretni ogorki, in boja proti kajenju:

Tobačna pandemija je glavni preprečljivi vzrok smrti. Ogorki na plažah povzročajo okoljsko škodo za oceane in prostoživeče živali v njih, v gozdovih povzročajo požare ter onesnažujejo tla in vodo. Da bi nove generacije rešili pred zasvojenostjo s tobakom, je treba poleg odločnega ukrepanja proti nevarnostim za okolje, ki jih povzročajo cigaretni ogorki, in boja proti kajenju:

Spodbujati prvo evropsko generacijo brez tobaka do leta 2028 in odpraviti prodajo tobačnih in nikotinskih izdelkov državljanom, rojenim od leta 2010.
 

Ustvariti evropsko mrežo plaž in rečnih nabrežij brez tobaka in ogorkov, da bodo ti prostori bolj zdravi in okoljsko trajnostni.
 

Spodbujati prvo evropsko generacijo brez tobaka do leta 2028 in odpraviti prodajo tobačnih in nikotinskih izdelkov državljanom, rojenim od leta 2010.
 

Ustvariti evropsko mrežo plaž in rečnih nabrežij brez tobaka in ogorkov, da bodo ti prostori bolj zdravi in okoljsko trajnostni.
 

Vzpostaviti evropsko mrežo nacionalnih parkov brez tobaka in ogorkov, da bodo ti parki bolj zdravi ter da bi se zmanjšali kontaminacija in nevarnost požarov. 
 

Razširiti prostore na prostem, kjer ne bo kajenja in vejpanja, zlasti tiste, ki ga obiskujejo mladoletniki (parki, bazeni, športni dogodki in centri, prireditve in terase restavracij).
 

Vzpostaviti evropsko mrežo nacionalnih parkov brez tobaka in ogorkov, da bodo ti parki bolj zdravi ter da bi se zmanjšali kontaminacija in nevarnost požarov. 
 

Razširiti prostore na prostem, kjer ne bo kajenja in vejpanja, zlasti tiste, ki ga obiskujejo mladoletniki (parki, bazeni, športni dogodki in centri, prireditve in terase restavracij).
 


Odpraviti oglaševanje tobaka in njegovo prisotnost v avdiovizualnih produkcijah, družbenih medijih, zlasti s posebnim obravnavanjem prikritega oglaševanja prek vplivnežev in promocijskega prikazovanja izdelkov.


Financirati raziskovalne in razvojne projekte v zvezi z boleznimi, ki jih povzroča uporaba tobaka, da bi izboljšali njihovo prognozo in bi postale ozdravljive.


Odpraviti oglaševanje tobaka in njegovo prisotnost v avdiovizualnih produkcijah, družbenih medijih, zlasti s posebnim obravnavanjem prikritega oglaševanja prek vplivnežev in promocijskega prikazovanja izdelkov.


Financirati raziskovalne in razvojne projekte v zvezi z boleznimi, ki jih povzroča uporaba tobaka, da bi izboljšali njihovo prognozo in bi postale ozdravljive.

Kot evropski državljan uveljavi svojo pravico, kot jo opredeljuje ustava EU, da narediš spremembo zase, za svoje ljubljene in za naslednjo generacijo. S podpisom te pobude lahko aktivno prispevaš k zdravemu prebivalstvu, zdravemu okolju in zdravi Evropi.

Kot evropski državljan uveljavi svojo pravico, kot jo opredeljuje ustava EU, da narediš spremembo zase, za svoje ljubljene in za naslednjo generacijo. S podpisom te pobude lahko aktivno prispevaš k zdravemu prebivalstvu, zdravemu okolju in zdravi Evropi.


To je naša QR koda za Evropsko državljansko pobudo - Evropa brez tobaka. Njen namen je ponuditi enostaven način za usmerjanje evropskih državljanov na spletno stran Evropske komisije za zbiranje podpisov, s skeniranjem kode s fotoaparatom mobilnega telefona.

Vsaka evropska organizacija lahko brezplačno uporabi to gradivo za promocijo naše pobude, potem ko zaprosi za pisno odobritev organizatorjev.


Ko pobuda doseže 1 milijon potrjenih podpisov, se mora Evropska komisija odzvati in ukrepati. Kdo lahko podpiše? Vsak državljan Evropske unije, ki je dovolj star, da voli na volitvah v Evropski parlament.

ORGANIZATORJI:

PODPORNIKI:

Želite sodelovati?
Potrebujete več informacij?
Za vsa vprašanja v zvezi z Evropsko državljansko pobudo – Evropa brez tobaka, kontaktirajte nas!

informacion@nofumadores.org
secretariat@ensp.org
Webdesign avtor Jupiter Artis

Proudly done by Tranda Total Solutions